baner strona

KAPLICA ŚŒW. URBANA

                                                                  Kaplica sw Urbana z 1827 rokuWybudowana w 1827 roku, kaplica śœw. Urbana jest jedynym zabytkiem we wsi Porąbka wpisanym do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Jest też jednym z dwóch obiektów krytych gontem. Stoi w centrum wsi, lekko zasłonięta zabudowaniami.

Jak głosi legenda, kaplica została wybudowana w podzięce Opatrznoœści za uratowanie wsi od pożaru i z czasem stała się dla mieszkańców symbolem ochrony upraw rolnych od gradobicia. Kaplica została zbudowana zanim powstał kośœciół parafialny i na pewno pomagała ona w ożywianiu życia religijnego.

Z czasem kaplica zyskała sobie także miano symbolu walk wolnośœciowych. W 1913 roku ówczesny kierownik szkoły Władysław Gabryel zamontował na niej tablicę ku pamięci Powstania Styczniowego. Od początku mieszkańcy wsi dbali o kaplicę, narażając się na groŸźby i szykany. W 1961 roku, ówczesny sołtys Franciszek Walusiak za odnowienie elewacji i ponowne wmontowanie – po wojnie – tablicy upamiętniającej Powstanie Styczniowe, został decyzją władz pozbawiony swojej funkcji.

W 2004 roku kaplica, która dotychczas była otwierana jedynie raz w roku – w dzień œśw. Urbana – zmieniła swoje przeznaczenie i stała się Domem Przedpogrzebowym. Wewnątrz umieszczono katafalk - chłodnię.

Opracowano na podstawie książki
"WIEK SPEŁNIONYCH MARZEŃ
100 lat kośœcioła w Porąbce"

/oprac. G. Kierpiec/

książkę z filmem/dvd/ można zakupić w zakrystii po Mszach Œśw.

 
free pokerfree poker