baner strona

Zamawianie intencji


Jak zamówić intencję mszalną w naszej parafii?


     Każda Msza św. jest sprawowana w Kościele katolickim za cały Kościół i za wszystkich ludzi, których Pan Bóg pragnie zbawić. W pierwszym więc rzędzie owoce każdej Mszy św. obejmują wszystkich - w Kościele i poza nim. Ale konkretna wspólnota, grupa chrześcijan gromadzi się na Mszy w danym miejscu i czasie, aby - i to jest drugi zakres owoców, łask płynących z Eucharystii - uczestnicy, fizycznie obecni, otwarli się na uświęcające ich Boże działanie w słowie i sakramencie. Wreszcie istnieje trzeci zakres owoców Eucharystii. Każdy kapłan sprawujący Mszę św. może ją ofiarować w konkretnej intencji dziękczynnej czy błagalnej - za osoby zmarłe lub żyjące, o rozwiązanie trudnej sytuacji, czy w jakiejkolwiek godziwej intencji. Jest to rodzaj modlitwy wstawienniczej Kościoła. Kościół zawsze wierzył, że modlitwy ofiarowane Bogu przy okazji sprawowania Eucharystii mają szczególną moc. Pan Bóg posługuje się Kościołem zawsze z pragnieniem zbawienia wszystkich ludzi, co nie przeczy owocom, konkretnym łaskom dla tych, którzy w danej Mszy św. uczestniczą lub zamówili konkretną intencję mszalną. Przy tym zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. także w tygodniu wszystkich dysponujących czasem, a więc m.in. emerytów, rencistów, ale i nie tylko.

     Konkretne intencje mszalne przyjmujemy przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem. Już od połowy października, przy okazji składania "wypominków" do końca stycznia przyjmowane są najpierw intencje jubileuszowe, urodzinowe /zwłaszcza z okazji 18-tych urodzin/, imieninowe na następny rok, które odprawiane są w czasie Mszy niedzielnych i świątecznych. Niedzielne Msze św. odprawiane są za zmarłych wyłącznie wówczas, gdy nikt nie zamówił intencji okolicznościowej. W dalszej kolejności zamawiamy Msze św. rocznicowe za zmarłych na konkretny dzień. Warto pamiętać, że poranne Msze św. w pierwsze piątki i soboty miesiąca są zarezerwowane dla poszczególnych Róż Żywego Różańca, które zamawiają intencje błagalne i dziękczynne. Ponadto wieczorna Msza św. w każdy trzeci piątek miesiąca odprawiana jest za zmarłych wypominanych w ciągu roku. Z kolei w każdą niedzielę i święto nakazane odprawia się Msza św. w intencji żywych i zmarłych parafian.

     Zamówione przy pogrzebie Msze św. za zmarłego odprawiane są tylko częściowo w naszej parafii, częściowo są rozdawane księżom kapelanom sióstr zakonnych i misjonarzom. W razie bardzo dużej liczby zamówionych Mszy św., bez możliwości odprawienia ich w parafii w odpowiednim czasie, istnieje możliwość łączenia Mszy w tzw. "Gregoriankę" i przekazania jej kapłanowi spoza parafii. Takie pojedyncze sytuacje są jednak konsultowane z rodziną. Msze pogrzebowe wpisywane są w terminach nie zarezerwowanych wcześniej przez nikogo.

     W parafii Narodzenia NMP można zamówić intencję mszalną osobiście zgłaszając się do kancelarii w godzinach urzędowania lub bezpośrednio po Mszach św. czy nabożeństwach. Około 2 tygodnie przed Mszą św. zamawiający proszeni są o potwierdzenie intencji, by była zapisana zgodnie z jego życzeniem oraz złożenie dobrowolnej ofiary, która służy utrzymaniu kapłana oraz częściowo pokrywa koszty odprawienia Mszy św. (komunikanty, wino, świece, oświetlenie kościoła itd.).

Zachęcamy, by zainteresowani nie tylko byli obecni na zamówionych Mszach św.,
ale starali się uczestniczyć w nich w sposób pełny przez przyjęcie Komunii św.

 
free pokerfree poker