baner strona

Historia parafii
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Porąbce

Trudne czasy PRL’u

...Początkiem 1957 r. przybywa do Porąbki następca ks. Szybowskiego,
ks. Józef Strączek - wikariusz z Żywca. Prawie cały rok, administrator archidiecezji biskup Franciszek Jop stara się o zatwierdzenie nowego księdza jako proboszcza parafii. To czasy stalinowskie, reżim komunistyczny chce sobie podporządkować wszystkie dziedziny życia i wymaga się właśnie zaakceptowania proboszcza przez władze świeckie. Dopiero „przewrót październikowy” powoduje okresową liberalizację w dyktaturze partii i dzięki temu pomyślnie zostaje załatwiona sprawa nominacji ks. Józefa Strączka.

Nowy proboszcz parafii od początku rozpoczyna żmudną pracę zarówno w dziedzinie odbudowy moralnej parafii jak
i działania w sferze inwestycji przykościelnych.

W maju 1957 roku odbywają się podniosłe uroczystości zakończenia jubileuszu polskiego Roku Maryjnego
w 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza. Na koniec dnia,
we wszystkich kościołach biją dzwony, przypominając
o Apelu Jasnogórskim.
W Porąbce czterdziestogodzinne nabożeństwo odprawiane jest przez trzy niedziele: pierwszą przygotowują kobiety, drugą mężczyźni, trzecią dzieci.
"Nie do uwierzenia, a jednak prawdziwe - pisze kronikarz parafialny. - Z okazji nabożeństw 40-godzinnych stwierdzamy, co nas ogromnie zaskoczyło: mężczyźni dzielniejsi
i gorliwsi w adoracji, niż dziewczęta i kobiety. Cieszymy się z postawy mężczyzn".

Na zimę 1957 kościół nie jest jeszcze ogrzewany, ale układa się podłogę z segmentów drewnianych

W roku 1961 nasilają się działania antyreligijne władz świeckich, tłumi się wszelką działalność zewnętrzną Kościoła. Powiatowa i Wojewódzka Rada Narodowa wydają zakaz odprawiania Mszy Świętej w kaplicy św. Urbana, a także
w Kozubniku i na Trzonce. Ze szkół usunięto katechizację, z tych powodów Nauka religii prowadzona jest w kościele, na chórze, później katechizację przeniesiono do kancelarii parafialnej.

W 1962 roku rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na nowe, większe organy. Dotychczasowe organy zostają odsprzedane parafii na wschodzie Polski. Nowe, w lipcu 1963 roku buduje firma Biernackiego z Krakowa. Ich poświęcenia
w kościele porąbczańskim dokonuje w czasie uroczystości odpustowej 8 września ks. dziekan Józef Świąder.

W 1963 r. parafia przeżywa kolejne, trzecie w historii prymicje
- sercanina ks. Kazimierza Wawrzyczka.

Rok 1964 przynosi kolejne zaognienie kontaktów z władzami świeckimi, które nasilają żądania przedłożenia inwentarza parafii. Za odmowę, nakładają na parafię bardzo wysoką wówczas karę 50.000 zł, a w roku następnym wchodzą na hipotekę domu parafialnego (w którym dawniej była poczta).

Wojewódzka Rada Narodowa odmawia zgody na budowę sal katechetycznych
i mieszkania dla sióstr zakonnych.

Rok 1966 przynosi uroczystości związane z 1000-leciem chrztu Polski.  Pamiątkę jubilauszy jest nowe tabernakulum, na którym widnieje napis "Sacrum Millenium Poloniae".

15 i 16 kwietnia 1968 r. parafia przeżywa uroczystość peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Niestety, zamiast obrazu jest świeca, gdyż władze świeckie zamknęły obraz na Jasnej Górze.

Bezpośrednio po tych uroczystościach rozpoczyna się peregrynacja małego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wydarzenie to bardzo ożywia życie religijne parafii.

W roku 1972 zostaje wykonane z wielkim zaangażowaniem parafian, ogrzewanie kościoła

Rok 1973 to „walka” z władzami świeckimi. Po uciążliwych bojach, Wojewódzki Wydział Budowlany w Krakowie zgadza się na "remont" budynków gospodarczych. Parafia buduje salki katechetyczne (zatwierdzone na planie jako garaż, kuchnia gospodarcza i zaplecze kuchenne).

22 maja 1977 roku, z rąk Księdza Kardynała Karola Wojtyły - święcenia przyjmuje kapłańskie Tadeusz Kasperek. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego ks. Tadeusz odprawia Mszę świętą Prymicyjną. Kazanie głosi wówczas
ks. Franciszek Macharski.

W rok 1981 wspólnota porąbczańska przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji, czyli nabycia witraży. Projektuje je p. Rychłowska - Molińska,
a wykonywał będzie Zakład Witrażowy w Krakowie.

W 1989r. po 50 lat kapłaństwa i 32 latach pracy duszpasterskiej w Porąbce i  ksiądz kanonik przechodzi na emeryturę.

 
free pokerfree poker