baner strona

Historia parafii

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Porąbce


Budowa kościoła

Polska od ponad stu lat jest pod zaborami. Między mocarstwami raz po raz wybuchają konflikty, a nawet lokalne wojny. Zaostrza się polityka germanizacji i rusyfikacji. W sercach Polaków wciąż jednak jest obecna pamięć o powstaniach narodowych, wzmacniająca poczucie tożsamości narodowej. Na ziemiach Galicji, należących do Austro-Węgier wywalczono stosunkowo duży zakres swobód politycznych. Kraków i Lwów stają się ważnym centrum polskości.

Mieszkańcy Porąbki żyją także swoimi problemami. A w tym czasie, jednym z najbardziej dotkliwych, jest dla nich uciążliwa droga do kościoła parafialnego w Czańcu. Często w niedzielę z dopołudniowego nabożeństwa wracają do domu po południu. Marzą o wybudowaniu kościoła w swojej wsi, ale obawiają się reakcji proboszcza czanieckiego. Postanawiają zacząć od mniej drażliwej sprawy - od starań o cmentarz. Jak podejrzewają, ta kwestia może mieć zdecydowanie mniej przeciwników niż budowa kościoła.

25 kwietnia 1897 roku Rada Gminna uchwala zbiórkę pieniędzy na zakup parceli na cmentarz - jak pisze kronikarz parafialny - "po 40 krajcarów od każdego numera".

 

Jan GałuszkaMyśl o odłączeniu się Porąbki od parafii Czaniec i budowy własnego kościoła powstaje w 1901 roku. Porąbczanie wchodzący w skład Komitetu Kościelnego parafii Czarnieckiej widząc, że kościół w Czańcu coraz bardziej wymaga remontu, domagają się budowy nowej świątyni w Porąbce. Wśród nich jest także nietuzinkowa postać Jana Gałuszki – naczelnika gminy a później także przewodniczącego Komitetu Budowy Kościoła.

 

 

 

Mimo wielu protestów decyzje o budowie nie zostają wstrzymane. Grunt pod budowę kościoła ofiarują Franciszek Pszczółka i Józef Wawak po zamianie z gruntami Franciszka i Anny Gałuszków oraz Franciszka Bułki. Odtąd wzrasta zaangażowanie mieszkańców Porąbki. Radni udają się do gminy Buczkowice, gdzie w tym czasie również budowany jest kościół, aby zobaczyć tamtejszą budowę i plany.

Równolegle ze staraniem o fundusze na budowę kościoła, postępują starania o wykonanie planów świątyni. Komitet Budowy Kościoła, napotykając na wiele trudności, szuka poparcia u Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga i wystosowuje pismo z prośbą o przyjęcie patronatu nad budową.

Projekt kościoła w Porąbce jest autorstwa Karola Korna, znany w okolicy architekt i budowniczy. Wg projektu podstawowe wymiary kościoła przedstawiają się następująco:

 

  • rysunek 1wysokość bez krzyża – 44,6 m
  • wysokość samego krzyża – 3 m
  • długość całkowita – 34 m
  • szerokość z przyporami – 16 m
  • szerokość wnętrza nawy – 11 m
  • długość wnętrza nawy – 19,5 m
  • szerokość prezbiterium 6 m
  • rysunek 2długość prezbiterium – 6 m
  • grubość murów, 0,9 m
 • głębokość fundamentów pod wieżą – 1,6 m

 

Budowa kościoła rozpoczyna się 14 lipca 1904 roku. 31 sierpnia tegoż roku proboszcz czaniecki ks. Wojciech Komperda, święci kamień węgielny kościoła, dla którego ustanowiono tytuł :

"Narodzenia Najświętszej Maryi Panny".

 

Już po roku, 14 września 1905, zostaje poświęcony krzyż na wieży kościelnej i sygnaturka. Uroczystości przewodniczy ks. Jan Żaba, wikariusz z Czańca. Końcem 1905 roku świątynia jest już ukończona w stanie surowym.

Z kolei we wrześniu 1907 roku, Komitet Budowy Kościoła, zwraca się Kurii Diecezjalnej w Krakowie
z prośbą o zgodę na poświęcenie kościoła i dzwonów, do czego ks. kardynał Puzyna deleguje dziekana oświęcimskiego, ks. Macieja Warmuza.

 

Uroczystość poświęcenia odbywa się 13 października 1907 roku. Pierwszą Mszę św. odprawia ks. Michał Czerwiński. W uroczystości bierze udział
Cesarska i Królewska Wysokość Arcyksiężna Maria Teresa ,żona Arcyksięcia Karola Stefana.
Odtąd w kościele odprawiana jest w każdą niedzielę Msza św., najpierw przez księży z Czańca, a później przez Ojców Reformatów z Kęt...
Historia parafii opracowana na podstawie książki
"WIEK SPEŁNIONYCH MARZEŃ
100 lat kościoła w Porąbce"
/oprac. G. Kierpiec/

książkę z filmem/dvd/ można zakupić w zakrystii po Mszach św.

 
free pokerfree poker