baner strona

Uroczystości
Jubileuszu 100-lecia kościoła parafialnego
w Porąbce
1907 – 2007

zbiór relacji opracowany na podstawie artykułów zamieszczonych w ostatnim wydaniu okolicznościowym naszego parafialnego kwartalnika "Sygnaturka"

1.Misje Jubileuszowe
1-7 września 2007

W tym jubileuszowym roku przeżywaliśmy Misje święte, jako czas wyjątkowy i jedyny. Prowadzili je Ks. Marian Papiernik oraz Ks. Alojzy Gorol ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów. Hasło tych Misji nawiązywało do charakteru uroczystości, jakie poprzedzały i do których miały duchowo przygotować, a brzmiało: „Kamienie wołać będą”.

Rozpoczęliśmy je w sobotę 1 września a zakończyliśmy w piątek 7 września. Każdy z dni miał swoje osobne hasło, które nadawało ton, w jakim duchu przeżywaliśmy ten dzień. Warto tu wspomnieć szczególnie ważne momenty tamtych dni takie jak:

W niedzielę przeżywając ten dzień w duchu wdzięczności za chrzest po każdej Mszy świętej wierni podchodzili do chrzcielnicy, aby położyć na niej swoją dłoń i tak osobiście podziękować za ten tak wielki dar swojej wiary. Zaś wieczorem udaliśmy się na nasz cmentarz, by modlić się za naszych bliskich, za kapłanów oraz budowniczych naszej świątyni.

Środa była przeżywana jako dzień spowiedzi i Bożego Miłosierdzia. Szczególnie akcentowane było, aby wszyscy parafianie bez wyjątku przystąpili w tym dniu do spowiedzi świętej. Był to dzień duchowej odnowy wszystkich, którzy tworzą nasz parafialny kościół.

W czwartek, w dniu pamiątki ustanowienia Eucharystii my przeżywaliśmy ten czas jako Dzień Rodzinny, kiedy wszyscy domownicy przyjmowali Komunię św. pod dwiema postaciami. Po Mszy całe rodziny podchodziły do paschału, a ojcowie rodzin odpalali specjalną świecę jubileuszową z którą już wspólnie podchodzili do kapłana, aby otrzymać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Piątek był dla nas przypomnieniem dramatu Kalwarii, przeżywaliśmy go jako dzień wierności Krzyżowi. W tym dniu dokonało się poświęcenie krzyża misyjnego, niestety bez procesji bo pogoda nie sprzyjała, oraz krzyża na wieży. Wierni też przynieśli do świątyni swoje domowe krzyże, które także zostały poświęcone. Po zakończonej Mszy świętej krzyż zaniosły uroczyście do domów matki, na których spoczywa szczególna troska o domowy kościół.

Ks. wikariusz

 
free pokerfree poker